Asfaltiranje saobraćajnica u krugu novoizgrađene fabrike IMI

Asfaltiranje saobraćajnica u krugu novoizgrađene fabrike IMI.


2868,2860,2862,2864,2866,2870