Asfaltiranje saobraćajnica u krugu novoizgrađene fabrike IMI

Asfaltiranje saobraćajnica u krugu novoizgrađene fabrike IMI.