Izgradnja nove proizvodne hale mlekare GRANICE u Mladenovcu

U toku je izgradnja nove proizvodne hale mlekare GRANICE u Mladenovcu. Bruto površina objekta iznosi 2.316,6 m2, raspon 29.5 i 14.75 m; raster 10,76 m i 7,85 m; visina najviših stubova 12 m poprečnog preseka 60x60 cm, dužina glavnih krovnih A nosača 29,5 m, dužina glavnih krovnih T nosača 14,80 m. Površina prostora pod ošupljenim pločama 760 m2.
Radovi se izvode paralelno sa rušenjem dela objekta koji je u funkciji zbog zahteva investitora za kontinualnim radom proizvodnje koja je povezana sa objektom koji se ruši a koji se nalazi u zoni novog objekta koji se gradi.