Hidrogradnja


Naš stručni tim inženjera i mašinista, savremena mehanizacija kojom raspolažemo i iskustvo koje smo vremenom stekli ostvaruju odlične rezultate u oblasti hidrogradnje – kvalitetno, ekonomično i bezbedno obavljanje radova, u kratkom roku, čak i u nepovoljnim uslovima.

Regulisanje rečnih korita

Izvodimo hidrograđevinskie radove u okviru regulacije rečnih tokova. U toku građevinskih radova, konstantno se vrši kontrola kvaliteta izvedenih radova, kvaliteta upotrebljenih materijala i primena propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

Izvođenje kanalizacionih mreža

Bavimo se izvođenjem hidrograđevinskih radova u izgradnji kanalizacionih mreža za odvođenje atmosferskih, otpadnih i upotrebljenih voda. Raspolažemo savremenim mašinama i potrebnom opremom za obavljanje radova.

Izgradnja hidroteničkih objekata

Hidrotehnički objekti predstavljaju skupe objekte od širokog društvenog interesa. Samim tim je i odgovornost izvođača građevinskih radova velika. Zato smo u potpunosti opremljeni svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima i neprestano težimo da unapredimo efikasnost i profesionalnost.