Izgradnja hidrotehničkih objekata


Hidrotehnički objekti predstavljaju skupe objekte od širokog društvenog interesa. Samim tim je i odgovornost izvođača građevinskih radova velika. Zato smo u potpunosti opremljeni svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima i neprestano težimo da unapredimo efikasnost i profesionalnost


Naš kontinuirani rast i stabilno poslovanje, doveli su do proširenja zastupljenosti na građevinskom tržištu. Danas se Put Inženjering, pored visokogradnje i infrastrukturnih radova, bavi i izvođenjem hidrotehničkih objekata. Nastojimo da obezbedimo profesionalni pristup i budemo pouzdan partner svim zainteresovanim investitorima jer je svaki projekat za nas jedinstven i izazovan.

Imamo iskustvo sa građenjem objekata i postrojenja za:

  • hidroenergetsko korišćenje voda (izgradnja hidroelektrane, sa branom i pratećim objektima – MHE „Vrgudinac“ na reci Nišavi, oko 2.5km nizvodno od Bele Palanke);.
  • aštitu voda (realizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz naselja i industrija – Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nizvodno od naselja Bogojevce, u opštini Leskovac)