Izvođenje kanalizacionih mreža


Put Inženjering izvodi hidro građevinske radove na izgradnji kanalizacionih sistema za odvodnju atmosferskih taloga, otpadnih voda i iskorišćene vode:


Naše usluge su:

  • Uklanjanje postojećih kanalizacionih sistema u slučaju rekonstrukcije;
  • Iskopi rovova za postavljanje kanalizacionih cevi i odlaganje tereta iskopane zemlje;
  • Rovovi i bočne obloge i uporišta u slučaju labavog terena
  • Napunjivanje, posipanje i izravnavanje peska u rovu;
  • Postavljanje kanalizacionih cevi;
  • popunjavanje rova.