Regulisanje rečnih korita


Put Inženjering se bavi izvođenjem hidrograđevinskih radova u okviru regulacije rečnih tokova. Naš stručni tim inženjera i mašinista, savremena mehanizacija kojom raspolažemo i iskustvo koje smo vremenom stekli ostvaruju odlične rezultate – kvalitetno, ekonomično i bezbedno obavljanje radova, u kratkom roku, čak i u nepovoljnim uslovima.U toku građevinskih radova, konstantno se vrši kontrola kvaliteta izvedenih radova, kvaliteta upotrebljenih materijala i primena propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

Specijalizovani smo za:.

  • zemljane radove koji uključuju mašinski i ručni iskop, izradu podtla, izradu nasipa, zaštitu kosina nasipa i useka vodookova, planiranje dna korita vodotokova, transport zemljanog materijala itd.
  • radove na odvodnjavanju koji obuhvataju iskop odvodnih kanala i jarkova sa transportom, izradu betonskih ivičnjaka, kanaleta i rigola;
  • radove od betona koji uključuju izradu betonske obloge po dnu i kosini korita, pragova i kaskada, izradu stabilizacionih pojaseva od betona i sl.
  • radove od kamena koji uključuju izradu kosina i stabilizacionih pragova gabionima