Izveštaj o ispitivanju šupljih ploča na savijanje

Dobili smo izveštaj o ispitivanju prema SRPS U.M1.047 za nosivost šupljih ploča na savijanje.

Ispitivanja su bila veoma povoljna sa velikim koeficijentom sigurnosti.