JELA u Jagodini

I objekat JELA u Jagodini uspešno napreduje zahvaljujući brzom, sigurnom i efikasnom načinu gradnje.🏗👏
Faze: nastavak montaže armirano betonske konstrukcije
kao i montaža armirano betonskih panela.
#putinzenjering #getfaster #worksmarter

Can not find YouTube video ID