MOBECO – naš novi pogon u Sloveniji

Uspešno je završio proizvodnju i montažu prvog poslovno industiskog objekta u mestu Žalac u Sloveniji.Površina objekta: 2185 m2Invesitor: EHO d.o.o. Štore


2879,2873,2875,2877,2881,2883,2885,2887