MOBECO – naš novi pogon u Sloveniji

Uspešno je završio proizvodnju i montažu prvog poslovno industiskog objekta u mestu Žalac u Sloveniji.
Površina objekta: 2185 m2
Invesitor: EHO d.o.o. Štore