Montaža AB konstrukcije u Požarevcu

Još jedna hala u rekordnom roku.
Za samo tri dana završili smo montažu AB konstrukcije u Požarevcu.