Nastavak radova i na gradilištu naplatna rampa NIŠ – SEVER

Faze: nasipanje i sabijanje drobljenog kamena na saobraćajnicama, izrada kišne kanalizacije, priprema i postavljanje ivičnjaka 12/18 cm i 18/24 cm i behaton ploča na delu parkinga.#putinzenjering #naplatnerampe #getfaster #worksmarter


4333,4335,4337,4339,4341,4343,4345,4347,4349,4351,4353,4355,4357,4359