Nastavak radova i na gradilištu naplatna rampa NIŠ – SEVER

Faze: nasipanje i sabijanje drobljenog kamena na saobraćajnicama, izrada kišne kanalizacije, priprema i postavljanje ivičnjaka 12/18 cm i 18/24 cm i behaton ploča na delu parkinga.
#putinzenjering #naplatnerampe #getfaster #worksmarter