Nastavak radova na montaži betonskih elemenata na objektu JELA u Jagodini