Upravljanje otpadom


Usled sve zahtevnijeg tržišta, našim klijentima nudimo tretman građevinskog otpada na sopsvenoj kolaciji ili pak lokaciji po želji klijenta. Za sve usluge koje obavljamo posedujemo zakonom propisane dozvole za stručnost i kvalitet usluga.