Privremeno skladištenje


Privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otapada vršimo na našoj lokaciji za koju posedujemo zakonom propisanu dozvolu.


Otpad koji smo u stanju da uskladištimo pre kompletnog tretmana je indeksnih brojeva:

 • 17 01 01 – Beton
 • 17 01 02 – Cigle
 • 17 01 03 – Crep i keramika
 • 17 01 07 – Mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika drugačiji od navedenih u 17 01 06
 • 17 02 01 – Drvo
 • 17 02 02 – Staklo
 • 17 03 02 – Bituminizirne mešavine drugačije od navedenih u 17 03 01
 • 17 05 04 – Zemlja i kamen drugačiji od navedenih u 17 05 03
 • 17 05 06 – Iskop drugačiji od navedenih u 17 05 05
 • 17 06 01 – Izolacioni materijal drugačiji od navedenih u 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 – Građevinski materijal na bazi gipsa drugačiji od navedenih u 17 08 01
 • 17 09 04 – Mešani otpad od građenja i rušenja drugačiji od navedenih u 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03