Sakupljanje i transport


Sakupljanje otpada vršimo u skladu sa zahtevima klijenta u tipskim kontejnerima.


Naša specijalizovana vozila, sa automatskim prihvatnim sistemima, omogućavaju lako postavljanje i preuzimanje sakupljenog građevinskog otpada.


U našem voznom parku nalaze se vozila specijalizovana za transport i odvoz saklupljenog građevinskog otpada do lokacije po želji klijenta. Naša vozila poseduju svu opremu za rad kako na velikim, tako i na malim gradilištima, sa posebnim ili zahtvnim uslovima rada, kao i u ubanoj sredini samih gradskih naselja. Vršimo prevoz neopasnog otpada svih vrsta, gabarita i težine.