Tretman građevinskog otpada


Tretman građevinskog optada jedan je od bitnijih uslova za stvaranje novih upotrebnih vrednosti.


Naše savremene mašine poseduju kapacitet da obrade i do 250t/h građevinskog neopasnog otpada.


Lokacija:

  • Usled sve zahtevnijeg tržišta, našim klijentima nudimo tretman građevinskog otpada na sopsvenoj kolaciji ili pak lokaciji po želji klijenta.
  • Nakon tretmana građevinskog neopasnog otpada (mehaničkim drobljenjem) vršimo prosejavanje i klasiranje agregata na tri vrste frakcija i to: 0 – 15mm, 5 – 45mm, 45 – 160mm