Pobijanje larssen talpi


Put Inženjering, u sastavu opreme za izvođenje građevinskih radova ima i specijalnu opremu za zaštitu Larssen talpama. Raspolažemo čeličnim Larssen profilima (dužine od 4.5m do 8.0m) i opremom za zabijanje i vađenje talpi vibracionom tehnikom.


Mogućnosti primene čelične zaptivne pregrade prostiru se na sve oblasti građevinarstva, od hidrogradnje, preko niskogradnje i visokogradnje. Larssen talpe koriste se za obavljanje građevinskih radova u otežanim uslovima koji podrazumevaju duboke iskope dubine preko 5m, snižavanje nivoa podzemne vode, izradu potpornih zidova, rešavanje problema stabilnosti kosina i sl.


Larssen talpe imaju primenu:

  • U izgradnji objekata na vodenim tokovima (brane, ustave, oslonci mostova, cevovodi ispod saobraćajnica, zaštitne pregrade od visokog vodostaja;
  • U izgradnji saobraćajnica (zaštitne pregrade, pregrade za zaštitu od buke, oslonci mostova, rampe, tuneli, korita deonice puta / korita podzemnih voda);
  • U visokogradnji (temeljenje, rovovska oplata, podzemne garaže, potporni zidovi);
  • U izgradnji i održavanju deponija (vertikalne zaptivne pregrade, rovovi za zamenu zemljišta, rampe za odlaganje otpada);
  • Za zaštitu od vode (pumpna postrojenja, bazeni za prelivanje kiše, bazeni za zadržavanje kiše, zaštita nasipa).
Čelične talpe povezuju prednosti racionalnog načina gradnje sa potrebom za sigurnošću konstrukcije i okoline prilikom zahtevne gradnje.