Prodaja i isporuka betona

Kapacitet naših fabrika betona od 300m3/h i potpuno automatizovan proces proizvodnje betona omogućavaju pouzdanu isporuku i ujednačen kvalitet betona. Posedujemo I stacionarne betonske baze. Dve u Nišu I dve u Beogradu kao I jednu mobilnu betonsku bazu kapaciteta 100m3/h.

Visok kvalitet sirovinskih komponenti, nadzor stručnih lica u procesu proizvodnje i redovne laboratorijske kontrole komponentalnih materijala i proizvedenog betona garantuju konstantno visok kvalitet usluge proizvodnje, prevoza i pumpanja betona.

Sve vrste klasičnih, transportnih betona od MB10 do MB60;Samougrađujući beton (Self-Compacting Concrete – SCC);Mlazni beton;betone posebnih karakteristika u zavisnosti od očekivane klase izloženosti (sulfatno-otporni beton; betoni otporni na mraz; betoni otporni na mraz, mraz i soli za odmrzavanje; vodonepropusni beton itd.);betone ciljanih karakteristika po želji naručioca

Uslugu transporta vršimo automikserima, kapaciteta bubnja od 7m3 do 10m3 betonske mase. Za ugradnju betona posedujemo auto-pumpu za beton, radnog učinka 150m3/h, sa dužinom strele od 36m.

Izvođenje građevinskih radova

Prodaja i isporuka kamenog agregata

Transportna sredstva

Građevinska mehanizacija i oprema

Pobijanje larssen talpi

Uslužno sečenje i savijanje armature

Građevinske mašine i specijalna oprema