Transportna sredstva


Put Inženjering, sa preko dvadeset godina iskustva u oblasti drumskog transporta i logistike, jedna je od vodećih kompanija na domaćem tržištu. Osnovi princip našeg poslovanja zasniva se na individualnom pristupu svakom klijentu i pronalaženje najoptimalnijeg rešenja za njegove transportne i logističke potrebe.


Čime sve raspolažemo

Raspolažemo sa ukupno 11 kamiona tegljača i potrebnom opremom za:

  • Transport paletne, komercijalne i rasute robe;
  • ransport vangabaritnog tereta do 40m dužine i težine do 60 tona (npr. građevinske i pogonske mašine, fabrička postrojenja i agregati, razni delovi i oprema velikih gabarita, vangabaritni nosači betonskih i čeličnih konstrukcija, silosi, kotlovi i slično).

Pored standardnog i vangabaritnog transporta, klijentima pružamo i sledeće usluge:

Planiranje i organizacija

Logistika, planiranje i organizacija vanrednih prevoza vangabaritnih i teških tereta i drugih transporta sa našim vozilima;

Inspekcija

Detaljna inspekcija trase sa slikama ili video snimkom;

Tehnička pratnja

Obezbeđivanje tehničke (BF2) pratnje, policijske pratnje za teške i vangabaritne transporte – vanredne prevoze;

Autokranovi

Obezbeđivanje teških autokranova za manipulaciju pri pretovaru, utovaru / istovaru tereta.

Vozni park čine vozila koja su visokih tehničkih i tehnoloških performansi, sa motorima najnovije generacije sa niskom emisijom štetnih gasova, opremljena najmodernijim uređajima za kontrolu kretanja vozila i robe. Sva vozila poseduju potrebne dokumente i dozvole za besprekorno i profesionalno izvršavanje svih usluga.