Uslužno sečenje i savijanje armature

Obrađujemo sve vrste građevinskih armatura, precizno, kvalitetno i brzo. Vršimo uslugu mašinske obrade armature po specifikaciji naručioca, sa mogućnošću vezivanja armaturnih koševa u našem pogonu ili montaže armature na licu mesta. Takođe, vršimo uslugu sečenja i savijanja armaturne mreže.

Armirački pogon Put Inženjeringa opremljen je automatizovanom opremom za obradu glatke i rebraste armature od ø6mm do ø32mm i izradu svih vrsta uzengija ø6mm do ø12mm.

Izvođenje građevinskih radova

Prodaja i isporuka kamenog agregata

Prodaja i isporuka betona

Transportna sredstva

Građevinska mehanizacija i oprema

Pobijanje larssen talpi

Građevinske mašine i specijalna oprema