Eho Žalec

Investitor

Echo

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Slovenija

Površina

2185 m2

GODINA

2018