Fabrika u Sečnju

1867,1857,1859,1861,1863,1865

Investitor

„PRP SVETI NIKOLA“ d.o.o. , Sečanj

OBJEKAT

Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom

Lokacija

Sečanj

Površina

8800 m2

GODINA

2016