Melexis – Bugarska

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Sofija

Površina

17136 m2

GODINA

2018