Proizvodna hala u Požegi

Investitor

Ras Inženjering

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Požega

Površina

1200 m2

GODINA

2018