Retail Park STOP SHOP Valjevo

662,663,664,665,666,667,668,669,670,671

Investitor

„Stop.Shop.7“ d.o.o. Beograd

OBJEKAT

Retail park STOP SHOP VALJEVO

Lokacija

Valjevo

Površina

6130 m2

GODINA

2015