Sport Vision – Skladište

Investitor

SPORT VISION

Usluga

AB Konstrukcija

Lokacija

Šimanovci

Površina

25986 m2

GODINA

2018