YURA Leskovac

657,658,659,660

Investitor

YURA CORPORATION d.o.o. Rača

OBJEKAT

Fabrika kablova „Yura Leskovac 2“

Lokacija

Leskovac

Površina

7090,5 m2

GODINA

2016