Potpisan je novi Ugovor sa Građevinarom iz Beograda

Potpisan je novi Ugovor sa Građevinarom iz Beograda za izvođenje Zemljanih i AB radova na objektu APTIV u Leskovcu. Površina objekta 30.000 m2.


1628,1624,1626