Betonska galanterija


PU proizvodnji betonskih elemenata izdvajamo New Jersey zaštitne ograde čiji se elementi se mogu koristiti i za preusmeravanje saobraćaja i zaštitu pešaka u toku izgradnje puta. Kao i Betonblock sistem betonskih blokova koje nude brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.

New Jersey zaštitne ograde

Zaštitna ograda se sastoji od pojedinačnih betonskih elemenata New Jersey profila koji je dobro poznat širom sveta i pokazuje izvanredne rezultate prilikom udara vozila, a dizajnirani su tako da smanje štetu na vozilu u slučaju iznenadnog kontakta sa ogradom.

Izrada betonblock sistema

Betonblock sistem nudi brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.