Betonska galanterija

U proizvodnji betonskih elemenata izdvajamo New Jersey zaštitne ograde čiji se elementi se mogu koristiti i za preusmeravanje saobraćaja i zaštitu pešaka u toku izgradnje puta. Kao i Betonblock sistem betonskih blokova koje nude brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.