Izrada betonblock sistema


Betonblock sistem je moderan sistem betonskih blokova koji se brzo i lako montiraju, bez bilo kakve dodatne vrste materijala za vezivanje i potrebe za vertikalnom i horizontalnom oplatom. Kako nema vezivnih materijala, blokovi se mogu lako pomerati i ponovo koristiti na drugoj lokaciji. Postavljaju se direktno na tlo (odgovarajućeg modula stišljivosti) bez izrade temelja.Betonblock sistem nudi brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.

Koja je namena Betonblock sistema

Betonblock sistem, zbog svojih karakteristika ima brojnu namenu. Može se koristiti:

  • za izradu pregradnih boksova za razdvajanje rasutih materijala (pregrade se brzo i lako pomeraju, proširuju i podešavaju);
  • za osiguranje kosina puteva;
  • za fizičko odvajanje svih vrsta objekata (privremene i stalne strukture, otporne na mehaničke udarce i vatrootporne).