Izrada betonblock sistema

Betonblock sistem je moderan sistem betonskih blokova koji se brzo i lako montiraju, bez bilo kakve dodatne vrste materijala za vezivanje i potrebe za vertikalnom i horizontalnom oplatom. Kako nema vezivnih materijala, blokovi se mogu lako pomerati i ponovo koristiti na drugoj lokaciji. Postavljaju se direktno na tlo (odgovarajućeg modula stišljivosti) bez izrade temelja.

Betonblock sistem nudi brzo i fleksibilno rešenje za izradu pregradnih i potpornih zidova. Konstruktivni delovi zidova jesu masivni betonski blokovi koji se slažu jedan na drugi po sistemu „Lego“ kocki.

Betonblock sistem, zbog svojih karakteristika ima brojnu namenu. Može se koristiti:

  • za izradu pregradnih boksova za razdvajanje rasutih materijala (pregrade se brzo i lako pomeraju, proširuju i podešavaju);
  • za osiguranje kosina puteva;
  • za fizičko odvajanje svih vrsta objekata (privremene i stalne strukture, otporne na mehaničke udarce i vatrootporne).