New Jersey zaštitne ograde


Zaštitne ograde su standardne za sve kolovoze veće važnosti. Njihova upotreba je uobičajena na razdelnim pojasevima kolovoza, kao i na spoljnim ivicama strmih i opasnih delova auto puteva. U prošlosti su se koristile čelične bankine, a danas je na tržištu sve više prisutan inovativni sistem betonskih zaštitnih ograda. Ovaj tip ograda se može koristiti kao privremena ili trajna zaštitna ograda.Zaštitna ograda se sastoji od pojedinačnih betonskih elemenata New Jersey profila koji je dobro poznat širom sveta i pokazuje izvanredne rezultate prilikom udara vozila, a dizajnirani su tako da smanje štetu na vozilu u slučaju iznenadnog kontakta sa ogradom. Elementi se mogu koristiti i za preusmeravanje saobraćaja i zaštitu pešaka u toku izgradnje puta. .

Prednosti zaštitnih ograda od montažnih betonskih elemenata

  • brzo i lako instaliranje, bez obzira na vremenske uslove;
  • instaliranje je moguće sa bilo koje pristupne strane;
  • brza i laka popravka, jednostavna zamena pojedinačnih elemenata na bilo kom mestu u lancu;
  • značajno manje održavanje u odnosu na čelične bankine;
  • mogućnost uklanjanja u hitnim slučajevima ili usled građevinskih radova;
  • nema oštećenja ograde u slučaju udara vozila koje se kreće srednjom brzinom;
  • odlični tehnički rezultati (stepen zaustavljanja i radna širina) u kombinaciji sa niskom cenom proizvodnje i ugradnje.