Proizvodni pogon - Beograd

,, Put Inženjering“ je u julu 2016. godine otvorio novi proizvodni pogon u Železniku . Hala se nalazi u ul. Jugoslovenska 2 i površine je oko 15000 m2, što nas sa dosadašnjim proizvodnim kapacitetom od oko 6000m2 čini liderima na tržištu betonskih prefabrikata. Proširenim proizvodnim kapacitetom dobili smo mogućnost da odgovorimo na sve veće zahteve tržišta na polju montažne gradnje. Sa oko 21000m2 proizvodnog pogona uspešno odgovaramo na sve poslovne izazove koji su pred nama.

0
m2 površina hale
0
m2 površina hale