Proizvodni pogon Niš

Proizvodni pogon, u kom se odvijaju procesi proizvodnje montažnih, armirano-betonskih elemenata, zauzima površinu od 5700m2. Proizvodnja se odvija u zatvorenom prostoru, što omogućava rad tokom cele godine, nezavisno od vremenskih uslova i spoljne temperature.

Prefabrikovani armirano betonski elementi liju se u savremenim hidrauličnim kalupima koji omogućavaju besprekornu završnu obradu i isključuju geometrijska odstupanja od projektovanih radioničkih detalja. Omogućen je i proces prednaprezanja konstruktivnih elemenata kojim se postiže veća nosivost elementa što omogućava veće konstruktivne raspone. Pored elemenata montažnih AB konstrukcija, u proizvodnom pogonu vrši se izrada prednapregnutih mostovskih nosača, konstruktivnih elemenata New Jersey zaštitne ograde, konstruktivnih elemata Betonblock potpornih zidova, ivičnjaka, rigola.

U skopu proizvodnog pogona nalaze i piste za potrebe proizvodnje prednapregnutih ošupljenih ploča. Za proces proizvodnje prednapregnutih ošupljenih ploča raspolažemo potrebnom opremom i mašinama za razvlačenje i utezanje užadi, livenje betona i sečenje konačnog proizvoda.

Spravljanje samougradivog i specijalnog betona za izradu prefabrikovanih AB elemenata vrši se u okviru našeg proizvodnog kompleksa, u potpuno automatizovanoj fabrici betona. Konstantno vršenje kontrole kvaliteta svežeg betona i postignute marke betona garantuju visok kvalitet montažnih AB konstrukcija.

Zaštita životne sredine

Proces fabričke proizvodnje betonskih konstruktivnih elemenata je bezbedan po životnu sredinu iz mnogo razloga: smanjena je potrošnja energije, manje su količine potrebnih sirovina, olakšan je proces reciklaže neugrađenog i otpadnog materijala, primetno je smanjenje buke, prašine i emisije opasnih materija.

0
m2 POVRŠINE
0
TIPOVA KONSTRUKCIJA