Proizvodni pogon - Nova Pazova


Mobeco je brandname firme Put inženjering za sektor prefabrikacije. Proizvodni asortiman kompanije obuhvata sve prefabrikovane elemente za izgradnju kompletnog objekta - temeljne čašice, stubove, međuspratne grede, međuspratne elemente - šuplje i TT ploče, kranske staze, glavne nosače, rožnjače, fasadne panele, utovarne rampe, a od skoro i elemente za stambenu gradnju - duple zidove, omnia ploče i prefabrikovane stepenice.


Osim proizvodnje i montaže betonske konstrukcije Put Inženjering nudi kompletnu uslugu po sistemu "ključ u ruke". "Ključ u ruke" usluga podrazumeva projektovanje (idejna rešenja, idejni i glavni projekat, projekat za izvođenje kao i projekat izvedenog stanja), pribavljanje svih neophodnih uslova i dozvola za nesmetanu i bezbednu izgradnju i na kraju izgradnju objekta, nadzor i koordinaciju na gradilištu. Na ovaj način kontroliše se i vodi celokupan ciklus izgradnje na efikasan i brz način.

Kompanija Put Inženjering poseduje sertifikate u skladu sa međunarodno priznatim standardima kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i CE znak za betonske elemente, što je dokaz usaglašenosti proizvoda sa strogim direktivama EU o bezbednosti proizvoda.

Visok stepen kvaliteta materijala, završna obrada i strogo kontrolisani parametri kvaliteta sa jedne strane kao i strateška lokacija pogona u Nišu i Novoj Pazovi sa druge strane omogućavaju visoku konkurentnost, brzinu transporta i montaže.