www.putinzenjering.com | Prodaja i isporuka kamenog agregata
1012
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1012,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Prodaja i isporuka kamenog agregata

Površinski kop „Babin Kal“ nalazi se na teritoriji Bele Palanke, 35km od Niša.

Agregat potiče od krečnjačke stene i separiše se u raznim frakcijama: 0-4mm; 4-8mm; 8-11mm; 8-16mm; 16-22mm; 16-31.5mm; 0-31.5mm; 0-63mm; 0-100mm. Pored ovih granulacija, vršimo i drobljenje agregata ciljane krupnoće na zahtev naručioca.

Prodaja-i-Isporuka-Kamenog-Agregata-Content
Prodaja-i-Isporuka-Kamenog-Agregata-Content-1

Kamen sa našeg kamenoloma može se koristiti:

Za spravljanje asfaltnih mešavina za izradu:

Kolovoznih zastora – habajućih slojeva od asfalt-betona po vrućem postupku, na putevima sa lakim grupama saobraćajnog opterećenja (SRPS U.E4.014/1990),

Gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku, na putevima svih grupa saobraćajnih opterećenja (SRPS U.E4.021/1986),

Donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (SRPS U.E9.028/1980);

Za spravljanje cementnobetonskih mešavina za izradu:

Cement-betona (SRPS B.B2.009/1986),

Donjih slojeva cementnobetonske kolovozne ploče (SRPS U.E3.020/1987);

Kao hidrotehnički kamen za izgradnju rečnih regulacionih građevina u obliku:

Poluobrađenog kamena za oblaganje kosina obaloutvrda,

Kao lomljeni kamen različite krupnoće za izradu “nožica“ – temelja i tela regulacionih građevina i drugih hidrotehničkih građevina;

Kao tucanik

Kategorije II, za izradu zastora železničkih pruga za putnički i teretni saobraćaj;

Kao tampon za izradu donjih nosećih, mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija
Kao tampon za izradu zaštitnog sloja trupa pruge, od agregata granulacije 0/31.5mm i 0/45mm
Za zidanje

U niskogradnji i visokogradnji.

Svi naši agregati ispitani su od strane ovlašćenih laboratorija i poseduju ateste. Kvalitet proizvoda je ujednačen, veličina frakcija se određuje na osnovu potrebe kupca i proizvod se u najkraćem roku transportuje do naručioca.

Kamenolom

U kamenolomu se obradi 300 tona kamenog agregata za jedan sat

Transportna sredstva

Transport materijala sopstvenim vozilima i prikolicama

Fabrike betona

Potpuno automatizovan proces spravljanja betona

Vaš zahtev za ponudu i eventualna pitanja možete poslati na: kamenolom@putinzenjering.com