Proizvodnja


Proizvodnja se bazira na sopstvenoj sirovinskoj osnovi. Za spravljanje betona koristimo drobljeni krečnjački agregat sa našeg kamenoloma, deklarisanih frakcija, kontrolisane vlažnosti. Kameni agregati se proizvode za potrebe naših sektora (visokogradnja, niskogradnja i hidrogradnja), kao i za plasman na tržištu. Agregat je namenjen za spravljanje betona, proizvodnju asfalta, izradu donjih nosećih slojeva saobraćajnica, izradu nasipa itd. Kompletan proces proizvodnje i kontrole kvaliteta vršimo prema važećim standardima.

U procesu proizvodnje izdvajamo kamenolom, proizvodnju betona i armirački i bravarski pogon.