Kamenolom

Površinski kop

Površinski kop Babin Kal nalazi se na teritoriji Bele Palanke, udaljen je od Niša 35km. Savremene drobilice, postrojenje za separaciju i sejalica efikasno usitnjavaju i razdvajaju kamene agregate po veličinama. Tehnički kapacitet trenutne primarne drobilice je 300t/h.

Proizvodnja se bazira na sopstvenoj sirovinskoj osnovi. Agregat se proizvodi od krečnjačke stene i separiše u ciljane frakcije. Kameni agregati se proizvode za potrebe naših sektora (visokogradnja, niskogradnja i hidrogradnja), kao i za plasman na tržištu. Agregat je namenjen za spravljanje betona, proizvodnju asfalta, izradu donjih nosećih slojeva saobraćajnica, izradu nasipa itd.

Kontrola kvaliteta

U kamenolomu se kontinuirano vrši kontola kvaliteta u skladu sa Naredbom o obaveznom atestiranju frakcionog kamenog agregata za beton i asfalt. Uzroke za ispitivanje uzima i ispituje ovlašćena organizacija za obavljanje poslova obaveznog atestiranja i izdaje atest o kvalitetu frakcije agregata.