Razvoj novog seizmčki otpornog prefabrikovanog sistema

Razvoj novog seizmčki otpornog prefabrikovanog sistema, koji je propraćen laboratorijskim i analitičkim ispitivanjima.Na razvoju ovog sistema učestvovao je naš stručni tim sa eminentnim stručnacima iz Makedonskog instituta za seizmiku.


2817,2811,2813,2815,2819