Razvoj novog seizmčki otpornog prefabrikovanog sistemaRazvoj novog seizmčki otpornog prefabrikovanog sistema, koji je propraćen laboratorijskim i analitičkim ispitivanjima.
Na razvoju ovog sistema učestvovao je naš stručni tim sa eminentnim stručnacima iz Makedonskog instituta za seizmiku.