Reciklaža


Nagli tehnološki razvoj, u poslednjih nekoliko decenija, uslovio je potrebu da se ljudi ozbiljnije pozabave problematikom vezanom za upravljanjem otpadom koji nastaje pri raznim tehnološkim operacijama i kao krajnji otpad pri korišćenju finalnih proizvoda. U skladu sa tim, razvijene su tehnologije modifikacije instalacija u upotrebi, sa ciljem da se postojeći i novonastali otpad tretira i iz njega stvori materijal koji se koristi kao polazna sirovina.

Upravljanje otpadom

Usled sve zahtevnijeg tržišta, našim klijentima nudimo tretman građevinskog otpada na sopsvenoj kolaciji ili pak lokaciji po želji klijenta. Za sve usluge koje obavljamo posedujemo zakonom propisane dozvole za stručnost i kvalitet usluga .