Tretman građevinskog otpada

Tretman građevinskog optada jedan je od bitnijih uslova za stvaranje novih upotrebnih vrednosti.

Naše savremene mašine poseduju kapacitet da obrade i do 250t/h građevinskog neopasnog otpada.

Lokacija:

Usled sve zahtevnijeg tržišta, našim klijentima nudimo tretman građevinskog otpada na sopsvenoj kolaciji ili pak lokaciji po želji klijenta.

Nakon tretmana građevinskog neopasnog otpada (mehaničkim drobljenjem) vršimo prosejavanje i klasiranje agregata na tri vrste frakcija i to:

0 – 15mm,  5 – 45mm, 45 – 160mm