Elektro Serđo

Investitor
Elektro Serđo
OBJEKAT
Elektro SERĐO
Lokacija
Niš
Površina
760+165=925 m2 međuspratna konstrukcija
GODINA
2017