Fabrika Tekstila Raška

Investitor
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
OBJEKAT
Fabrika tekstila
Lokacija
Raška
Površina
11285 m2
GODINA
2016