Fabrika u Sečnju

Investitor
„PRP SVETI NIKOLA“ d.o.o. , Sečanj
OBJEKAT
Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom
Lokacija
Sečanj
Površina
8800 m2
GODINA
2016