„Lear“

Investitor
JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad
OBJEKAT
Industrijski objekat „Lear“
Lokacija
Novi Sad
Površina
24 000 m2
GODINA
2016