Mobeco - proizvodni pogon sa administrativnim delom

Investitor
Put Inženjering
Usluga
AB Konstrukcija + ostali radovi
Lokacija
Nova Pazova
Površina
22682 m2
GODINA
2018