Retail Park STOP SHOP Valjevo

Investitor
„Stop.Shop.7“ d.o.o. Beograd
OBJEKAT
Retail park STOP SHOP VALJEVO
Lokacija
Valjevo
Površina
6130 m2
GODINA
2015